about-banner-image

About Dragon Marine Service

Proudly serving the international marine industry, Dragon Marine Service do not only provide wholesome marine services and solutions to ship owners and ship management companies, but also to shipyards and cooperates with other industry leading marine companies.

Since its set up, Dragon Marine Service has always pursued an active growth strategy, which has led to a number of attractive new locations around the world, companies in United Kingdom, Republic of Korea, United Arab Emirates and Turkey are examples for this growth, currently a total of 6 active global locations along with China headquarters and Hong Kong. Plans are already being made to open 2 more strategic office locations by 2020.

Dragon Marine Service has created a global ship supply/service presence, committed to providing our customers with a highly specialized array of services delivering added value to our customers. Marine spare parts of all kinds, vessel repair services and marine ecological solutions are without a doubt our greatest strength as now we hold extensive spare parts stock in 3 critical locations giving us the ability to act fast when we are needed as we know very well that in the marine industry time is of great value as this is what keeps vessels running costs down. Every task that is carried out and every decision taken is solidly engraved in the values and business conduct of our company: ethics, services with a human touch, being innovative and dynamic are at the core of our business practice.

With the recently added Engineering department, using the latest 3D scanning technology, Engine Trouble shooting service for Warstila all types and ME series Main engine, Dragon Marine Service is now also able to meet all 3D Scanning, retrofitting and design architecture needs of our customers, special engineers for trouble shooting solution of Main Engines and Diesel Generators. Dragon Marine Service team consists of 8 marine engineers and 2 captains, all with far-reaching seagoing experience and graduated from globally recognized university institutions such as I.T.U Marine Engineering faculty, along with a number of procurement and management specialists. Our Team is always following the industry closely on the look out for new innovative and globally forced laws to get that important edge that will add value and knowledge to the company.

At Dragon Marine Service, we believe that no job is too big or too small, with added passion, dedication and teamwork, we can get everything done according to the needs of our customers. Through increasing sales volumes, improving purchasing power and developing more efficient logistics, we aim to further enhance our customers’ benefits.

Environmental Policy Statement

Dragon Marine is aware that environmental protection is our responsibility; Environmental management is an essential strategic tool to reach the targets of excellence in environmental performance. Therefore, the management of Dragon Marine makes following commitments:

Guarantee the continuous improvement of its Environment Management System and related performances, in compliance with the pertaining environmental laws in force;
Guarantee the Environment protection, preventing its activities from causing events, that may result in environmental pollution;
Guarantee the reduction of the energy and resource consumption, based on KPIs;
Improve the waste disposal management, advocate waste separation activities and minimize the production of hazardous wastes;
Actively involve and train all staff members, in order to have them developing an environmental awareness;
Encourage the Suppliers/Partners to implement environmental management principles.

Dragon Marine will develop and maintain an Environmental Management System in line with ISO 14001:2004. This Environmental Policy will be available to all employees; a budget will be reserved to support the Continuous Improvement and Training activities.

Quality Policy Statement

As a world class marine industry and spare parts company, Dragon Marine is totally committed to meeting or exceeding our customers’ expectations in terms of the quality of the products and services. Dragon Marine has established and will maintain a quality management system meeting the ISO 9001 quality standard. Within the framework of this quality system, we are committed to a strategy of continuously improving the quality of our procurement, and project management services.

Further enhance our reputation by providing quality products and services.
Ensure that, our deliverables meet or exceed the applicable international safety, health and environmental standards.
Dragon Marine management shall ensure that project requirements are properly understood and reviewed at appropriate stages.
Effective communication shall be established with all customers.
Management shall ensure that project requirements are met with the aim of enhancing customer satisfaction.
Involve all employees to provide quality deliverables / services in order to meet or exceed our contractual obligations and to achieve customer satisfaction.
Enhance the effectiveness of the established quality management system.

Dragon Marine will develop and maintain an Quality Management System in line with ISO 9001 This Quality Policy will be available to all employees; a budget will be reserved to support the Continuous Improvement and Training activities.

Cevre Politikasi

Dragon Marine olarak faal halde olduğumuz; Denizcilik sektöründe, yedek parça tedariği kapsamı dahilinde;
Çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm yerel, ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak,
Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul edip, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
Hizmet ile ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmak,
Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakların harcanmasını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,
Biyoçeşitlilik, eko sistem ve atmosferi korumak için faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ve acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlamak ve uygulamalar yapmak,
Bu konularda tüm çalışanlarını bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitime tabi tutmak,
Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer kuruluşlar ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın birlikte yükseltilmesine çalışmak.
Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek’’ için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı taahhüt ederiz.

Bu doğrultuda Dragon Marine olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

Kalite Politikasi

Dragon Marine olarak faal halde olduğumuz; Denizcilik sektöründe, yedek parça tedariği kapsamı dahilinde;
İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında operasyonları gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
Ulusal ve uluslararası kanun ve standartlara uymak, kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda Dragon Marine olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.

COMPANY HISTORY

humble-image
2004
Humble beginnings

In 2004 Dragon Marine was founded in Shanghai / China.
 

headquarter-image
2007
Growth in China

Dragon Marine is now able to supply to vessels in all major Chinese ports.
 

location-image
2014
2 New Locations

Dragon Marine has expanded into Dubai / U.A.E and Istanbul / Turkey.
 

worldwide-image
2018
More Global Locations

Dragon Marine added 2 new branch offices, London / United Kingdom and Busan / Rep. Of Korea.

In quality assurance a constant effort is made to enhance the quality practices in the organization.

Our desire is to offer you a global coverage without compromising the local service and human touch which is the hallmark that has formed Dragon Marine Service.